Vzdělávání

Dle novely o Sociálně právní ochraně dětí, má pěstoun povinnost zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti, v rozsahu minimálně 24 hodin za kalendářní rok.

Vzdělávání na rok 2014- 2015

Při vzdělávání pracujeme formou sebezkušenostních technik, skrze ně nalézáme základy ke vhodným řešením. Je prokázáno, že to co jsme zažili, dokážeme interpretovat. Simulované situace nám ukáží, co děti prožívají a pomohou nám pochopit jejich chování, noučí nás, jak jednat bez emocí a efektivně.

 

Příklady nabízených témat:

 • Odkud, proč a jak děti přicházejí do PP
 • Naplnění vývojových potřeb dětí
 • Rodičovské přístupy k výchově postavené na rodičovských přesvědčeních
 • Reakce na nevhodné chování dětí a způsoby jak mu předejít
 • Jak podporovat děti v PP
 • Vytváření cesty k vybudování sounáležitosti v rodině
 • Výchova spolu a jinak s použitím koučinku
 • Rodičovské dovednosti a rodinné rituály
 • Zvládání emočních situací v rodině, komunikace
 • Jak jednat s dětmi v době dospívání
 • Duševní hygiena - vyhoření- relaxační techniky
 • Rodinný koučink a jeho využití v praxi
 • Podpora a povzbuzení ve výchově
 • Jak mluvit s dítětem o rodičích, identita dítěte

 

Vzdělávání je zpravidla ve 3 - 4 hodinových blocích. Program lze složit z více témat, která na sebe navazují. Minimální počet lidí na jdnom vzdělávání je 5 účastníků.

 

Rádi vytvoříme vzdělávání dle potřeb konkrétních pěstounů.