Dominik 

 

Poslání organizace

Posláním Dominik je ochrana práv a zájmů náhradních rodičů a dětí v jejich péči, podpora náhradních rodin a zajištění důstojných podmínek pro život a výkon rodinné péče.

Cíle organizace:

  • Podporovat rozvoj náhradní rodinné péče. Pomáhat znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti.
  • Kompetentní náhradní rodiče
  • Informovaná a nediskriminující společnost vzhledem k náhradním rodičům a dětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči

 Cílová skupina

  • osoby pečující - pěstouni
  • dítě svěřené do náhradní rodinné péče
  • každé dítě podle § 8 zákona o SPOD, pokud požádá o „ochranu svého života a dalších svých práv“
  • dítě svěřené do náhradní rodinné péče po dosažení zletilosti, které v době svého studia nadále žije v náhradní rodině (nejdéle však do 26 let)

 

Cíle jsou naplňovány:
- poradenskou činností pro veřejný, soukromý a občanský sektor
- podporou klientů při jejich komunikaci s odborníky, úřady a organizacemi
- zastupováním zájmů klientů pracovníky spolku při jednáních s orgány veřejné i místní správy
- prosazováním práv a oprávněných zájmů klientů v oblasti náhradní rodinné péče
- podpora spolupráce klientů s odborníky, úřady a organizacemi
- usilováním o zlepšení legislativy a metodiky v oblasti náhradní rodinné péče
- průběžným vzděláváním náhradních rodičů a dětí v náhradních rodinách a veřejnosti o náhradní péči
- zajišťováním informovanosti veřejnosti ve věcech náhradní rodinné péče
- osvětovou činností a vzdělávací činností a činností vedoucí k toleranci
- propagační a reklamní a publikační činností
- tvůrčím využíváním volného času
- rehabilitací a pomocí rodičům a rodinám v hledání cesty pro děti a osoby s postižením v náhradní rodinné péči
- podporou pro hendikepované, mentálně, tělesně, zdravotně postižené a sociálně slabé osoby a děti
- prevencí sociopatologických jevů

 

více se dozvíte  zde 

Facebook DOMINIK

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte  kontaktovat .