Služby

  • Poradna pro NRP  - individuální konzultace

          Pro zájemce o NRP 

          Pro náhradní rodiče                                                                        

          Pro biologické rodiče dětí v NRP

Provozní doba: 

Lednice           PO   17:30 - 18:30

Břeclav           PO   10:00 - 12:00    

                       ST    14:00 - 16:00

- objednání na tel.: 606 176 678

                                                                                              

  • Vzdělávání náhradních rodičů - zakotvené v novele Zákona o sociálně - právní ochraně dětí

 

  • Doprovázení pěstounských rodin - podpora a doprovod v různých životních situacích, konzultace, základní sociální poradenství pro náhradní rodiče

 

  • Volnočasové, kreativní, rekreační a rehabilitační akce - sdílení zkušenosti s výchovou vlastních i přijatých dětí. Děti mají možnost popovídat si s jinými dětmi ve stejné situaci. Sdílení je tou nejjednodušší cestou pomoci sobě samým, ale hlavně dětem, které do našich rodin přichází. Setkávání náhradních rodin je cesta, jak si poskytnout pomoc a zkušenosti vzájemně mezi sebou

 

  • Respitní služba - se snaží předcházet psychickému a fyzickému vyčerpání sil náhradních rodičů, realizujeme odlehčovací služby ve formě denních a víkendových pobytů pro děti i rodiče
     
  • Facilitace - případových konferencí - akreditace MŠMT a rodinných setkání v domácím prostředí nebo na neutrální půdě

 

  • Individuální nebo rodinný koučink (hledání vlastních zdrojů pro řešení různých situací, motivační rozhovory jednotlivců a skupin, otázky vztahů, finančních problémů, rodinné vztahy a pod.

 

  • Osvěta NRP- základní informace pro veřejnost, přednášky ve školách ( žáci, učitelé, rodiče žáků), přednášky pro instituce