O nás

Dominik je spolek, který vznikl z potřeb náhradních rodičů – pěstounů a adoptivních rodičů.

Náhradní rodič je člověk, který se z nějakých důvodů rozhodl vychovávat a vychovává přijaté dítě, tedy dítě, které má jiné biologické rodiče. Poskytuje dětem řádnou výchovu mimo zdi ústavů, ale i svou náruč a srdce.

 

Náhradní rodič je většinou vychovatelem problémových, citově deprimovaných a hendikepovaných dětí, které si své problémy sebou přinesou z ústavů a nefunkčních biologických rodin do nové rodiny.  Stává se tedy v mnohých případech i zdatným terapeutem a ošetřovatelem.

Dobrý náhradní rodič hledá způsob, jak své snažení o dobrou výchovu vylepšit. Vzdělává se, čte knihy, chodí na školení a přednášky a nebojí se vyhledat odborníky a to nejen v případě problémů v rodině.

Dobrý náhradní rodič si zaslouží respekt a úctu.

Náhradní rodina nebo nová rodina je rodinou se vším všudy.

Někdy zde vedle biologických dětí nových rodičů žijí děti přijaté, sourozenecké skupiny, děti rozdílných etnik. Vytváří se nová pouta, citové vazby mezi novými sourozenci.

 

Domonik pořádá kreativní nebo sportovní akce pro NR. Ty jsou pro nás velmi důležité, neboť v nich sdílíme své zkušenosti s výchovou vlastních i přijatých dětí. A děti mají možnost popovídat si s jinými dětmi ve stejné situaci. Sdílení je tou nejjednodušší cestou pomoci sobě samým, ale hlavně dětem, které do našich rodin přichází.

Setkávání náhradních rodin je vlastně cesta,

jak si poskytnout pomoc a zkušenosti vzájemně mezi sebou.

Tyto rodiny se potýkají se specifickými situacemi, které není často možné sdílet s lidmi, kteří nemají zkušenosti s NRP, nebo řešit bez podpory odborníků, kteří mají s NR pracují.

 

Dominik je organizace pro níž pracují takový odborníci, kteří jsou náhradními rodiči , nebo jsou již dospělými dětmi , které prošli náhradní výchovou či v jejich rodině byly vychovávány děti přijaté.

V našich řadách najdete pedagogy, vychovatele, sociální poradce, pracovníky ve zdravotnictví,lékaře,terapeuty,odborníky na práci s menšinami a dokonce kouče.

 

 

Spolek Dominik vytváří prostor pro vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a informací mezi NR:

° poskytuje všem svým klientům i jiným NR podporu a doprovod v různých

životních situacích

° poskytuje konzultace a poradenství

° koordinuje společné projekty (vzdělávací semináře, sportovní, kulturní akce, poznávací výlety

° realizuje vzdělávací osvětové aktivity pro laickou i odbornou veřejnost

° pomáhá při rozšiřování služeb pro náhradní rodiny

° zastupuje zájmy svých klientům ve spolupráci se státními a nestátními organizacemi

° spolupracuje se státními a nestátními organizacemi i partnerskými organizacemi v zahraničí

Důležitá je i naše spolupráce s ostatními organizacemi podporujícími NRP a se státními orgány. I oni by měli vědět, s jakými problémy se při výchově přijatých dětí potýkáme.“

 

Naším největším projektem je však doprovázení rodin.

Je to služba pro rodiny, které chtějí využít našich pracovníků v klidu domova, kde mají možnost nerušeně a jako rodina mít některého z odborníků pro sebe. Mohou společně s průvodci hledat cesty k naplnění svých potřeb a přání. Je určena všem kteří

 • chtějí mít oporu při své cestě v náhradce
 • právě přijímají nové děti do rodiny a chtějí mít nablízku pomocnou ruku
 • při vyřizování různých úředních listin, formulářů a žádostí ve kterých se neorientují
 • chtějí podporu při soudních jednáních a jednáních na úřadech
 • cítí potřebu dlouhodobé pomoci a podpory
 • chtějí pomoci při výchovných potížích s dětmi
 • chtějí pomoci přijatému dítěti vyrovnat se s těžkou minulostí
 • mají potíže při komunikaci s biologickou rodinou přijatých dětí
 • chtějí poradit a pomoci najít odbornou pomoc pro rodinu nebo děti v těžkých životních situacích

Pokud nás chcete podpořit i jinak nabízíme k využití firmám i soukromým osobám našeho externího kouče. Kouč je odborník ,který umožní klientovi nahlížet na jeho situace jinak, pomáhá klientovi orientovat se ve svých pocitech a možnostech, podporuje ho v nalézání a realizaci vlastních řešení.

Jeho výdělek bude použit na podporu terénní práce s rodinou. Na takzvaný doprovod.

Jsme organizací s celostátní působností, pomáhající pěstounským rodinám.

 

Dominik je organizace pověřená k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:

 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
 • Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
 • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče § 47b zákona.
 • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.